Бизнес с нас


Уважаеми клиенти на сайтът VIVASAN-VARNA


Бизнес с нас
Развиване на Ваш собствен бизнес с VIVASAN:


1. Получавате готов бизнес модел, успешно работещ над 20 години, в повече от 30 държави по света;

2. Мотивиращ и справедлив доход по Маркетинг план VIVASAN, зависещ от вашите резултати;

3. Възможности за развитие на международен бизнес и професионална кариера;

4. VIVA PARTY с Biopulsar-Reflexograph® – за бърз и компетентен избор на продукти при включване на нови клиенти и бизнес партньори.

5. Нов уникален инструмент в помощ на Вашия бизнес – WEBSHOP VIVASAN

6. Растящи доходи без ограничаваща горна граница,с повече от 5 различни формиращи ги критерия;

7. Върху един и същ месечен обем, включващ покупките на всички членове на създадената от Вас клиентска мрежа, получавате:

• Обемна отстъпка;

• Премии – стартова, групова и за дълбочина;

• Бърз старт;

• Мениджърски и Директорски бонуси;

• Бонус за развитие.
СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОР

(подробно)

Форма за клиентска карта