GMP сертификат

Какво представлява GMP сертификатът?


GMP сертификатът е система от правила за производството на фармацевтични продукти, респективно хранителни добавки и следи за правилното реализиране на производствения процес, така че крайният резултат да е на необходимото високо ниво. Наличието на неговия знак върху даден продукт гарантира, че са спазени всички елементи и изисквания в производствения процес. Също така GMP сертификатът е стандарт, при който се набляга на контрола на всички етапи на производството. Те включват:


  • заявка;
  • път на суровината и високото й качество;
  • системи за качество на доставчика;
  • използване на най-съвременни технологии и високотехнологично оборудване;
  • начин на контролиране;
  • хигиена на помещенията;
  • системи за вода и въздух;
  • висока квалификация на персонала, зает в производството;
  • система за пласмент и изтегляне на продуктите от пазара.


GMP сертификатът е преди всичко философия и отношение към производството и контрола на продуктите. Практиката е пожелателна за всички производства и задължителна само за фармацевтичната индустрия.Това ще рече, че не се засягат отношенията между фирмите, а става въпрос за механизъм, чрез който обществото защитава крайния потребител.Целта на GMP сертификата е да се гарантира, че продуктите от всяка партида имат същите качества, като останалите.